I august starter byggingen av IL Brodd Fotballs nye klubbhus. Entreprenør Fakta Bygg håper å få bygget klart i mai 2017. I bygningen vil også Stavanger kommune har klasserom til undervisning og være eiere av garderobeseksjonen i underetasjen. Nå starter vår jobb med finansieringen.

Fakta om nytt klubbhus:
Byggherre: Fakta Bygg AS
Størrelse: 750 m2 BRA - i begge etasje, dette er inklusive skolebygg
Byggestart: August 2016
Ferdigstillelse: Juni 2017
Total kostandsramme inklusive skolebygg: Cirka 30 millioner kroner
Brodds andel: 4 millioner til selve bygget - i tillegg regner vi med å måtte bruke 1 million kroner på inventar o.l

Slik vil klubbhuset se ut fra banen:

Slik er romløsningen i 2.etasje hvor Brodd skal ha kafé, grupperom, kontorer og storsal:

 

Slik er løsningen i underetasjen hvor det blir garderober og klasserom:

 

Vi gleder oss - og håper vi har dere med på laget framover! PS! Under kan du se større bilder av bildene over i denne saken.

Vedlegg:
Last ned denne filen (A10-01 Situasjonsplan(1).pdf)Situasjonsplan[Situasjonsplan]2149 kB
Last ned denne filen (A20-01 Plan 1. Etasje(1).pdf)Plan 1. etasje[Plan 1. etasje]483 kB
Last ned denne filen (A20-02 Plan 2. Etasje(2).pdf)Plan 2. etasje[Plan 2.etasje]862 kB
Last ned denne filen (A40-02 Fasade.pdf)Fasade[Fasade]390 kB