Meld på din sønn eller datter til fotball i Brodd fra høsten av. Det er gratis prøveperiode fram til nyttår for alle født 2008 og 2009. Se påmeldingsrutiner her.

Oppstart for 2008-årgangen er ved skolestart høsten 2013. Registrer deg nå, slik at du er sikker på å få nødvendig informasjon om oppstart osv underveis. Foreløpig planlagt oppstartsdato er 20. august kl 1700.

Meld på ditt barn her: http://tinyurl.com/brodd2008

DET ER GRATIS Å SPILLE FRAM TIL JUL!

I IL Brodd Fotball - som i alle andre klubber - er vi avhengige av at foreldrene er med og hjelper til. Vi trenger derfor trenere, oppmenn, foreldrekontakter og lignende på hvert lag. Det blir ikke startet opp lag som ikke har minst tre engasjerte foreldre som kan påta seg trener, leder og foreldrekontaktrollen.

Vi oppfordrer spesielt jenter til å delta!

Alle trenere, ledere og foreldrekontakter får kurs spandert av klubben.