Det har kommet innsigelser på innkallingen til møtet som skulle bestemme ny logo for Brodd Fotball. Styret har derfor besluttet å utsette avgjørelsen og det ekstraordinære møtet til høsten. Nærmere informasjon kommer senere.

For spørsmål rundt beslutningen, kontakt styreleder Roar Houen.