Fantastisk oppslutning rundt Brodds nye klubbhus blant medlemmer og venner av klubben har sørget for 1088 solgte andeler, 1,088,000 kroner inn til konto - og dermed har vi i løpet av to år samlet inn 2,3 millioner kroner av de nødvendige fire millionene det koster oss å bygge det nye huset som åpner i mai.

Til tross for den flotte innsatsen:Det betyr at det gjenstår en del arbeid ennå. I tillegg til de fire millionene, regner vi å måtte bruke nærmere én million kroner til innredning, lyd, lys, bilde og annet utstyr. Det betyr at vi mangler 2,7 millioner på sluttregningen.

Heldigvis er det bare 2,5 millioner kroner som skal betales til utbygger 1. mai. Det betyr at vi mangler 300.000 kroner på å unngå å ta opp lån for å gjøre opp våre forpliktelser på dette området. Så kommer inventar og lignende i tillegg. Med andre ord: Det må jobbes hardt framover av hele klubben!

Avtalen som er inngått med Stavanger kommune innebærer at nærmere halve 2.etasje skal brukes som skolelokaler for fjerdeklassene på Nylund skole inntil ny skole er på plass i Storhaug bydel, men ikke lenger enn til 2027. De resterende 1,5 millioner kroner betales til utbygger først når Brodd overtar skolelokalene.

Planlagt ferdigstillelse av nytt klubbhus er i midten av mai. Det er Brodds A-lagssponsor Fakta Bygg som står bak byggingen, med Stavanger kommune som oppdragsgiver. Brodd kjøper så sine lokaler av Stavanger kommune. 

Her kan DU kjøpe andel i nytt Broddhus (Pris kr 1000,- pr andel, i tillegg kr 48,- i adm gebyr)

Eventuelt kan du sette inn bidrag på vårt kontonummer: 3201.23.07143
Brodds Vipps-nummer er 14127