Årsmøtet i IL Brodd Fotball valgte Roar Houen (51) som ny styreleder i klubben etter at Elisabeth Karlsen ba om avløsning etter fire år i sjefsstolen. Karlsen fortsetter videre i styret, og la fram et nytt overskudd i sitt siste år som leder. Dette ble klart Onsdag 15. mars. Les protokollen nederst i saken.

Blant forslagene årsmøtet gikk inn for var et navneskifte for Brodd. I dag heter klubben formelt sett "Idrettslaget Brodd Fotball". Det er et navn vi har levd godt med. Utfordringen er at et idrettslag i Sogn og Fjordane også heter det samme, altså IL Brodd. Dette har skapt utfordringer for begge klubber, for Norges idrettsforbund og NFF, blant annet med tanke på feilføringer av medlemmer, problemer med å skille klubbene på grasrotandelen og lignende. Det nye navnet foreslås å bli "Brodd Fotballklubb Stavanger", men det er Brodd Fotball som vil bli brukt i det daglige. (NIFs retningslinjer krever at enten ordet "lag", "klubb" eller "forening" er en del av klubbnavnet).

Årsmøtet valgte ellers å holde kontingentene også for 2018 på samme nivå som inneværende år - bare justert 2,5 prosent for generell prisstigning. Det er ikke gjort justeringer i kontingenten siden 2014.

Overskudd på over 400.000

I sitt siste år som styreleder, la Elisabeth Karlsen fram et driftsoverskudd på i overkant av 400.000 kroner. Det er vi svært fornøyde med i ett år som har blitt preget av vanskelige rammebetingelser på Midjord - og med tanke på at hovedfokuset har vært på å samle inn penger til nytt klubbhus. Dette arbeidet er fortsatt ikke i mål. Etter at overskuddet fra 2016 føres over til nytt klubbhus, har vi 2,1 millioner kroner i klubbhusfondet. Dermed gjenstår 1,9 millioner kroner til målet om 4,0 millioner kroner som huset vil koste klubben.

Karlsen kommer til å fortsette arbeidet med klubbhus og ha spesielt ansvar for Brodds kvalitetsklubb-arbeid når hun fortsetter i styret i to nye år, men altså i ny rolle som styreleder. Karlsen har vært leder i fire år, og var før den tid nestleder.

– Det har vært utrolig kjekt å være styreleder i Brodd i en spennende tid for klubben. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at det har vært veldig krevende og travelt til tider. Jeg har lyst å bidra videre, men da i en litt annen rolle, sier Karlsen, som har ledet Brodds arbeid med utformningen av nytt klubbhus, og som fikk Brodd sertifisert som kvalitetsklubb i 2016. 

Mer om styret. Også Byrge Hodne (41) ble nytt styremedlem. Han erstatterr Edgar Årsland som takker av etter flere år i styret.

Hodne vokste opp på Storhaug, spilte fotball i både Brodd og Viking, og er nå trener for Brodds jenter 2006-lag. Samtlige styremedlemmer i klubben vil med det ha barn i klubbens barne- og ungdomsavdeling.

– Nytt klubbhus blir spennende

Roar Houen er også leder for Storhaug bydelsutvalg som representant for Venstre. Roar har også vokst opp på Storhaug, og ser nå sønnen Emre ha en sentral rolle på klubbens Gutter 16-lag. 

– Hv,orfor takket du ja til forespørselen om å bli ny styreleder?
– Jeg er oppvokst på Storhaug, ikke langt fra Midjord og har mer eller mindre hatt et forhold til Brodd fra guttedagene. Ikke alltid så nært, men likevel alltid der. Som far til Emre på G16 har jeg nå fulgt Brodd tett fra sidelinjen i ti år og da med stadig større interesse og engasjement. Med alt det gode arbeidet som klubben gjør for barn og unge - og ikke minst et A-lag i frammarsj, framstår det som meningsfylt og lærerikt å få være med i klubben.

– Hvilke tanker har du deg om styreledervervet – og det du kan bidra med i det?
– Jeg har hatt mange ulike verv i forskjellige organisasjoner, lag og foreninger, men det er nytt for meg å komme så tett inn på en idrettsklubb. Tenker at dette vervet har en bratt læringskurve, ikke minst med tanke på at klubbhuset snart ferdigstilles og at klubben skal bygges videre. Jeg trives godt med å jobbe sammen med andre mot felles mål og har en god blanding av struktur og kreativitet som kommer til nytte da.  

– Hva er de største utfordringene for Brodd framover?
– Blir litt kvalifisert gjetning her, men å ferdigstille det nye klubbhuset, og å ta det i bruk på en god måte, er helt opplagt en av de største oppgavene akkurat nå. Ellers å være en breddeklubb i en bydel med mange utfordringer; engasjere spillere, lagledere, trenere, foreldre, familier, frivillige og bydelen.  Være Storhaugs stolthet, sier en entusiastisk og spent Houen.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (AM16 Valgkomiteens innstilling.pdf)Innstilling til nytt styre[Innstilling til nytt styre]743 kB
Last ned denne filen (Årsrapport 2016.pdf)Årsrapport 2016[Årsrapport 2016]2773 kB
Last ned denne filen (innkommende forslag.pdf)Innkommede forslag[Innkommede forslag]737 kB
Last ned denne filen (Off_Budsjett_2017.pdf)Budsjett 2017[Budsjett 2017]63 kB
Last ned denne filen (Protokoll 2016.pdf)Protokoll usignert[Protokoll usignert]579 kB
Last ned denne filen (Regnskap 2016 til nett.pdf)Regnskap 2016[Regnskap 2016]650 kB
Last ned denne filen (Revisors beretning 2016.pdf)Revisors beretning[Revisors beretning]49 kB