Her er oversikten over kampene på Midjord 24-27 oktober. Vær nøye med at dere velger riktig bane - slik at avviklingen blir best mulig for alle lag. 

G10 Nivå 2 Brodd 3 Sunde 1 24.10.2017 18:00 NSE bane 1
G12 Nivå 2 Brodd 2 Jarl 2 24.10.2017 19:10 NSE  -bane 1-3
G11 Nivå 2 Brodd 2 Forus Gausel 2 24.10.2017 19:10 NSE - bane 4-6
G12 Nivå 3 Brodd 3 Havørn 1 24.10.2017 19:10 Nede bane 1-3
G11 Nivå 3 Brodd 3 Havørn 1 24.10.2017 19:10 Nede bane 4-6
G10 Nivå 2 Brodd 6 Hjelmeland 2 25.10.2017 18:00 NSE bane 1
G16 Elite Brodd 1 Vidar 1 27.10.2017 18:00 NSE bane hele