Flere foreldre har tatt kontakt med styret i Brodd etter å ha lest artikler om en enkeltstående amerikansk rapporter som har pekt på sammenheng mellom kreft og spill på kunstgressbaner. Vi har tatt kontakt med kommunen. Les hva de skriver. PS! Dekket på hovedbanen skal skiftes i juli måned.

Det er Stavanger kommune som eier anlegget på Midjord - det er også de som har ansvaret for drift. Derfor har ikke Brodd verken inngående informasjon om anlegget - og driftningen. Vi tok derfor kontakt med Stavanger kommune, og fikk et omfattende svar.

Her er brevet. PS! Sjekk vedleggene i sin helhet nederst i saken.

Stavanger kommune kjøpte frem til 2013 kun TPE/TPO gummi til kunstgressbanene. I 2013 ble vi kjent med en leverandør, Genan i Danmark, som  leverer SBR gummi med lavere verdier og som kan dokumentere innhold. De har strenge krav til materiale og produksjon av ifyllet. De må dokumentere innholdet i bildekkene, og kan blant annet ikke bruke eldre bildekk. Vi har etter 2013 brukt både TPE/TPO og SBR fra Genan til kunstgressbanene. Norges fotballforbund jobber med en rapport om ifyll, og den skal være ferdig i løpet av våren 2016. Vi vil avvente ny rapport og se om den har nye informasjon om ifyll.  Vi bruker på kunstgressbanene på Midjord, TPE (grønt) på den nyeste og SBR (svart) på den gamle.

 Hva er TPE og SBR gummi?

TPE / TPO er jomfruelig gummigranulat fremstilt for spesielt for å øke spillegenskapene på toppnivå i fotball. Kostbar i innkjøp.

SBR gummi er resirkulerte bildekk som inneholder mellom 20 og 40 % naturgummi. Myk og gir gode spille egenskaper og er forholdsvis et rent produkt i dag, se vedlagt rapport.

Jeg har sjekket med Genan som er leverandør av SBR gummi og Norges fotballforbund. Genan sendte rapporten fra the Danish Technological Institute og Norges fotballforbund sendte oss de andre.

Rapportene er fra 2005-2007 og Norges fotballforbund informerer om at det vil komme en ny rapport i løpet av 2016.  

  1. Kunstgressbaner og resirkulerte bildekk. Usikker når denne er fra men det ser ut som et sammendrag etter rapportene. Det står blant annet at fotballforbundet anslår at det finnes rundt 300 kunstgressbaner, i dag (2015) ligger tallet på over 1000 i Norge.
  2. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) – Miljørisikovurdering av kunstgressystemer. Rapporten er fra 2005.
  3. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Radiumhospitalet – Kunstgressbaner- vurdering av helserisiko for fotballspilere. Rapporten er fra 2006.
  4. Statens forurensningstilsyn – Måling av luftforurensning i innedørs kunstgresshaller. Rapporten er fra 2006.
  5. The Danish Technological Institute - Mapping, emissions and environmental and health assessment of chemical substances in artificial turf. Rapporten er fra 2007.

Tips fra Genan: De problemstillinger som du kan drage en parallel til er beskrevet på side 42-44 samt side 65-77.

Konklusionen på side 77, pkt. 7.3.5. siger at der ikke er sundhedsmæssige problemer i forbindelse med indånding, hudkontakt eller oral indtagelse af SBR gummi.

  1. FIFA og UEFA - An Open Letter concerning the potential cancer risk from certain granulate infills from artificial turf.

  Vennlig hilsen

 Linda Fleischer Ween
rådgiver utomhusanlegg
Park og vei

Vedlegg:
Last ned denne filen (An Open Letter concerning the potential cancer risk from certain granula....doc)An Open Letter concerning the potential cancer risk from certain granula....doc[An Open Letter concerning the potential cancer risk from certain granula....doc]39 kB
Last ned denne filen (Danish_investigations_of_artificial_turf (2).pdf)Danish_investigations_of_artificial_turf (2).pdf[Danish_investigations_of_artificial_turf (2).pdf]643 kB
Last ned denne filen (Kunstgressbaner og resirkulerte bildekk NHI.DOC)Kunstgressbaner og resirkulerte bildekk NHI.DOC[Kunstgressbaner og resirkulerte bildekk NHI.DOC]38 kB
Last ned denne filen (kunstgressbaner_risikovurdering_fhi2006.pdf)kunstgressbaner_risikovurdering_fhi2006.pdf[kunstgressbaner_risikovurdering_fhi2006.pdf]192 kB
Last ned denne filen (kunstgressbaner_risikovurdering_niva2005.pdf)kunstgressbaner_risikovurdering_niva2005.pdf[kunstgressbaner_risikovurdering_niva2005.pdf]1343 kB
Last ned denne filen (NILU.PDF)NILU[NILU]532 kB