Her er årsmøtepapirene til årsmøtet i Storhaughallen 16. mars klokken 1800. Velkommen skal du være.

Vedlegg:
Last ned denne filen (agenda.pdf)Agenda[Agenda årsmøtet]250 kB
Last ned denne filen (årsrapport15.pdf)Styrets beretning og årsrapport[Beretning og årsrapport]1153 kB
Last ned denne filen (Årsregnskap 2015.pdf)Regnskap 2015[Regnskap 2015]745 kB
Last ned denne filen (Budsjett 2016.pdf)Budsjett 2016[Forslag til budsjett 2016]49 kB
Last ned denne filen (forslagvalgkomiteen.pdf)Forslag til valg fra valgkomiteen[Innstilling fra valgkomiteen]252 kB
Last ned denne filen (Nye lover for Brodd.pdf)Nye lover IL BRODD[Nye lover IL BRODD]84 kB
Last ned denne filen (Rapport fra kontrollkomiteen 2015.pdf)Rapport fra kontrollkomiteen[Rapport fra kontrollkomiteen]222 kB
Last ned denne filen (Revisors beretning 2015.pdf)Revisors beretning[Revisors beretning]310 kB