Rådmannen i Stavanger vil bygge ny barneskole inne på idrettsanlegger på Midjord. Her kan du lese alle relevante innstillinger, se tegninger og vurderinger  -og alternativer.

IL Brodd vil bruke noen dager på å vurdere tegningene og øvrige saksdokumenter før vi gjør oss opp en konklusjon, men vi merker oss med glede at Rådmannen også har anerkjent behovet for økt idrettsareal i Midjord-området. I tillegg vil jo naturligvis muligheten for en rask og effektiv prosess med bygging av nytt klubbhus og skifting av banedekke, være viktige momenter i vår vurdering.

Politikerne i formannskapet skal avgjøre saken i et møte 26. mars.

Under kan du laste ned noen av dokumentene. Alle finnes her: http://stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Stavanger-formannskap1/Stavanger-formannskap/#moter/2015/150305