Styret i IL Brodd Fotball legger fram et driftsoverskudd på 583.554 kroner for 2014 når klubben skal avvikle sitt årsmøte i Storhaughallen førstkommende tirsdag klokken 1800. Se sakspapirene her.

Alle over 15 år med betalt medlemskontingent for 2014 har stemmerett på årsmøtet. Dette gjelder også inaktive voksne som har betalt familiekontingent.

Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet innen fristen - og hva kontingenter og treningsavgifter gjelder, foreslår styret å IKKE øke disse i 2015.