Nærmere fire måneder etter at Broddhuset ble stengt for videre bruk, står to nye lagerbrakker klare til bruk. Sånn nesten i alle fall.

I et møte med politikerne i kommunalstyret for kultur og idrett i mars, ga politikerne klar beskjed om at inntil et nytt klubbhus står på plass, skulle det komme opp en midlertidig løsning for å dekke lagrings- og kioskbehov. Nå, omsider i juli, står to brakker klare. Foreløpig må vi nok nøye oss med å bruke dem til å lagre fotballutstyr, all den tid kommunen ikke har lagt opp vann til brakkene.

Mellom brakkene er et også laget et uisolert rom hvor utstyr (ikke baller) kan lagres. Foreløpig har vi bare fått én nøkkel, men forhåpentligvis kommer det flere nøkler med det første, slik at laglederne kan disponere dette.

Broddhuset ble stengt, og vedtatt revet i mars - men det blir neppe iverksatt riving før i september måned. En søknad om rivetillatelse ble nemlig sendt først nå nylig, og ifølge kommunens representant har vedkommende som skal godkjenne søknaden, ferie nå...

Straks huset er revet, skal det settes opp noen brakker til. Her skal kommunen sette opp toalett, dusj (?) og noen enkle kontorfasiliteter. Vi er usikre på om kommunen har iverksatt søknad om å sette opp disse allerede nå for å holde en viss framdrift, men vi har i det minste bedt dem om å gjøre det.

Om kort tid må alle lagledere flytte over sitt utstyr til de nye brakkene. Vi trenger i den anledning også hjelp av noen tømmermenn eller andre nevenyttige som vil bidra til å lage lagerfunksjoner i de nye brakkene. For det er ikke lagt opp til noe slikt fra kommunens side. Jobber vi godt, og tenker positivt tross all frustrasjonen - skal vi nok få til noe som gjør dette levelig.

Nytt klubbhus? Der venter vi fortsatt på politisk godkjennelse til prosjektet. Vi er lovet hurtig avklaring, men det ser altså ut til å drøye en stund til på grunn av sommerferie.