Kjempekjekt at så mange foreldre stiller på kampene, fortsett med det. Entusiasme er viktigste drivkraft for det vi driver med i Brodd. Engasjer deg i dine barns fritidsaktiviteter - og vær med på å bygge klubbmiljø!

For å skape en felles forståelse i forkant av kamper innførte NFF fra 2014 et Fair Play-møte like før avspark i barne- og ungdomsfotballen. De to trenerne og dommer møtes rett før kampen for å bli enige om gjennomføring når det gjelder regelverk og Fair Play. 

Fair Play-møte går blant annet igjennom følgende punkter: 

1. Husk Fair Play-hilsen før og etter kampen. 
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair Play-klima under kampen
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner
6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner "Handshake for Peace" 

Trenerne avslutter møtet med "Handshake for Peace".

Vi ber derfor foreldre om å respektere punkt 2, om å stille seg på motsatt side av lagleder- og spillersiden. Alle voksne; trener og lagleder + evt assistenter som står ved spillerne må dessuten være oppført på dommerkortet før kampen starter.

Vil også benytte anledningen til å minne om NFFs foreldrevettregler:

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball.  Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 Link for mer informasjon: https://www.fotball.no/nff/Fair-Play/2014/Fair-Play-mote-for-kamp/