I august starter vi opp fotballtreninger for de aller minste - altså de født i 2009. (Enkelte 2010-barn kan også være med om de har stor interesse for fotball) .Les mer om hvordan du melder deg opp i denne artikkelen.

Oppstartsdato er tirsdag 26. august klokken 1700 på Midjord. Da med obligatorisk oppmøte for alle foreldre. Tirsdagen etter starter treningene. Disse ledes av folk fra Brodd-systemet, som lærer opp de av foreldrene som tar på seg ansvaret.

Det vil bli én trening i uken fram mot jul, og det betales ingen medlemsavgift i denne perioden. Altså en ren prøveperiode for å finne ut om din datter eller sønn finner gleden med fotball. (Selvfølgelig gjør de det).

Vi minner om at all barnefotball i Brodd er drevet av foreldrene selv - men vi tilbyr både trenerkurs og lederkurs helt gratis. 

For å kunne bli med - må dere registrere barnet her: https://docs.google.com/forms/d/1T_2DXAfU6JzUUIuVbvi51ywmku0yvt3SZfAV1K31NNw/viewform

Vi snakkes i august!