Den gamle ordningen med automatisk på- og avslåing av lysene på Midjord er avviklet. Nå blir lysene slått på manuelt. Se hvem som har rettigheter her.

Ved manglende lys eller lys som burde vært av, kan følgende lagledere kontaktes om ikke Øyvind Jacobsen (918 04 332) tar telefonen eller svarer på andre måter:

Sigve Ellingsen
Roar Gabrielsen
Helge Galta
Arild Idsøe
Gestur Ingvarsson
Espen Johansson
Elisabeth Karlsen
Trond Kindervåg
Eirik Kindingstad
Roy Larsen
Bjarne Laursen
Leif Håkon Monslaup
Arild Nærland
Jonas Nådland Stensen
Torstein Plener
Leidulf Skjørestad
Eirik Tjørhom
Terje Øen
Øyvind Jacobsen