Torsdag 20. februar ble årsmøtet 2013 i Brodd avviklet. 20 personer var til stede, og besluttet blant annet å øke medlemkontingent for 2014-sesongen.

Følgende kontingentsatser ble enstemmig vedtatt:

Grunnleggende kontingent alle medlemmer: Kr 500,-
Treningsavgift for aktive spillere alderen 5-12 år: Kr 1000,- 
Treningsavgift for spillere alderen 13-70 år: Kr 1300,-
Familiemedlemsskap (inkluderer kont+travigift) Kr 3000,- 
Støttemedlemskap/seniormedlemsskap Kr 300,- (gir ikke stemmerett)

Det ble vedtatt et budsjett som skal gi Brodd et overskudd på kr 500.000 for 2014. Dette for å kunne møte framtidige utfordringer som bygging av nytt klubbhus og øvrige anlegg, og en formidabel innsats på å utdanne trenere og ledere.

Regnskapet for 2013 skal behandles av kontrollkomiteen før det er å betrakte som godkjent, bestemte årsmøtet torsdag.

Ellers ble Christer Thu valgt inn som nytt styremedlem. Han erstatter Annette Dahl Wiig som etter ti år for første gang ikke har en offisiell rolle i klubben. 

Årsmøtet ga også velfortjent hyllest til Jan G. Kristensen for hans fantastiske arbeid med Brodds jubileumsbok.Her er styret for 2014.

Her er styret for 2014. Christer Thu (helt til høyre) er eneste nye.