Jan G. Kristensen, ble valgt til ny styreleder i Brodd Eldre på årsmøte i går mandag. Omkring 25 medlemmer var til stede.
Møtet startet med å minnes Werner Kristensen med et minutt stillhet.

Sekretær Einar Bøe gikk gjennom årsberetningen og vi noterer at det har vært økende fremmøte i 2013. Årets «sommertur», som også jentene var med på, var en bydelsvandring fra Bergeland Bydelssenter via Storhaugmarka til Broddhuset guidet av Gunnar Roalkvam.

Det var smørbrød og kaker til de cirka 30 som var med. Året ble avsluttet med det vanlige gode koldtbordet med nærmere 40 til stede.

Regnskapet viser et overskudd på cirka 7.000 kroner og ble godkjent.

Erik Sivertsen sa takk for seg som styreleder etter å ha vært i styret fra starten i 2000 og styreleder fra 2008, da Thor K. Brekke døde.

Styret for 2014:
Styreleder Jan G. Kristensen, nestleder Kjell Jacobsen, sekretær Einar Bøe, kasserer Tor Frafjord, styremedlemmer Tom Torkildsen og Svein Gunnar Thomassen. Varamedlem Odd Inge Årnes. Revisor Roald With. Valgkomite Sveinung Roaldsen og Gunnar Edland.