Brodd Fotballklubb hadde fra før samlet inn 2,3 millioner kroner til nytt klubbhus. Nå er beløpet på 3,8 millioner kroner etter at en familie, som vil være anonym, har gitt 1,5 millioner til huset.

Gaven kom ikke som en konsekvens av det feilaktige oppslaget i papirutgaven av Rogalands Avis onsdag. Gaven ble først annonsert fra giver til styremedlemmer da styret gjorde sin beslutning om å gå for å bygge nytt klubbhus i 2014, men det har vært en forutsetning for gaven at klubbens medlemmer også gjorde sin del i innsamlingsarbeidet. Dette er nå oppfylt, og giveren – som vil være anonym – overfører pengene til klubbhuskontoen.

- Brodd er en utrolig viktig del av barn og unges oppvekstsvilkår i Storhaug bydel. Jeg – og hele familien min er blitt svært glade i klubben og vil derfor bidra til klubbhuset som utvilsomt vil løfte klubbens muligheter for å skape enda bedre rammer for barn og unge framover. Enten det er gjennom fotballen, interegreringsarbeid eller gode tiltak som for eksempel «Åpen Hall», sier giveren.

Beløpet på 1,5 millioner kroner blir delt opp – slik at Brodd nå klarer å innfri kravet om betaling på 2,5 millioner kroner i 2017, samt gir et godt bidrag til kjøp av inventar og øvrig utstyr i det nye huset, og samtidig hjelper klubben et stykke på vei for å innfri de resterende 1,5 millioner kroner som skal betales innen 2027.

Status for nytt klubbhus er dermed slikt pr 12.04.2017:

Kapitalbehov første delbetaling nytt klubbhus 1.mai: 2.500.000 INNFRIDD!
Kapitalbehov kjøp inventar og annet utstyr innen 1. juni: 1.000.000 (700.000 innfridd)
Kapitalbehov andre og siste delbetaling innen 2027: 1.500.000 (500.000 innfridd)

Totalt resterende behov for innsamling av midler innen 2027: 800.000,-

For en fantastisk dag dette er for Brodd – dette bør inspirere oss alle til å stå på skikkelig framover for å få på plass de siste midlene, slik at vi får et helt nytt klubbhus helt uten å pådra oss gjeld!

Kjøp din andel her - eller tips andre om muligheten til å bidra!