Etter en omfattende prosess internt i IL Brodd Fotball – har vi nå søkt om å bli sertifisert som kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund. Les mer om hva kvalitetsklubb er her.

Kvalitetsklubb er et klubbutviklingsprogram fra Norges Fotballforbund hvor norske fotballklubber utfordres på å lage klare rutiner for sin virksomhet og implementere disse i organisasjonen, slik at klubben er veldrevet, og ikke avhengig av enkeltpersoners kompetanse.

Vi i Brodd har jo lenge ment at vi er en kvalitetsklubb sånn uansett, men startet med begeistring og nysgjerrighet arbeidet med å bli sertifisert. En ting er å drive bra, men å få dette i system, var absolutt en krevende utfordring for klubben.

Brodd har særlig jobbet med klubbens sportsplan, i tillegg til at vi har satt i gang prosesser med trener og lederutdanning. Samtidig har vi også jobbet mer konkret med rutiner rundt politiattest, sett på måten vi fordeler treningstider på – og hvordan vi følger opp våre viktigste ressurs: Foreldretrenerne.

Vi i styret har hatt god oppfølging fra NFF Rogalands kvalitetsklubbveiledere i dette arbeidet.

Vi er stolte over at vi nå mener vi er klare til å bli sertifisert på første nivå, og har derfor sendt søknad til NFF Rogaland om å bli sertifisert.

I tillegg til å se at vår nettside er organisert noe annerledes i struktur, kan du se noen av dokumentene vi nå jobber ut fra i Brodd – og hvordan vi som klubb, alle sammen, skal bruke disse dokumentene for å gi en bedre hverdag for store og små.

Ny, oppdatert sportsplan finner du her. Denne er utarbeidet sammen med alle trenerne i klubben. Først på et allmøte hvor sportslig utvalg inviterte til åpen debatt, siden har planen gått ut på høring til alle trenere og lagledere, før den er vedtatt i styret. Sportsplanen til IL Brodd gjelder fram til 2020 – og er et absolutt dokument som skal følges av alle trenere i klubben. Vi kommer til å bruke den som et sentralt verktøy under alle trenersamlinger i klubben – og vil justere denne i samråd med våre beste ressurser: trenerne.

Ny, oppdatert håndbok finner du her. I denne skal du finne svar på alle spørsmål om hvordan du som trenere, lagleder, spiller, frivillig eller foresatt skal gjøre dine oppgaver – eller løse utfordringer som dukker opp underveis. Håndboken blir årlig rullert, og innspill til denne tas imot med den aller største takk. Les den, og kom med din tilbakemelding.

Mye mer informasjon finner du her på våre nettsider. Sett av noen minutter og manøvrer deg rundt på hjemmesiden for å vinne viktig informasjon som oversikt over klubbdommere, hvordan våre økonomiske retningslinjer er, hvilke tema vi skal ta opp i klubben for å skape trygge rammer, hvem som sitter i styret og ulike utvalg, hvordan du melder idrettsskade og mye mye mer.

Vi krysser fingrene for vår søknad, og håper å fortsette arbeidet med å gjøre IL Brodd til en enda bedre klubb å være i. 

Hilsen styret IL Brodd Fotball