Sigurd Rønningen, Sigrun Kleiv og Odd Børge Sagland er nye styremedlemmer når IL Brodd tar fatt på en utfordrende og spennende 2016-sesong. De ble enstemmig valgt inn på klubbens årsmøte 16. mars.

Bak fra venstre: Sigurd Rønningen, Elisabeth Karlsen, Kyrre Sandven, Eirik Tjørhom, Trond Kindervåg. Foran fra venstre: Odd Børge Sagland, Sigrun Kleiv, Camilla Veen og Edgar Årsland
Bak fra venstre: Sigurd Rønningen, Elisabeth Karlsen, Kyrre Sandven, Eirik Tjørhom, Trond Kindervåg. Foran fra venstre: Odd Børge Sagland, Sigrun Kleiv, Camilla Veen og Edgar Årsland.

Dermed er Brodds styre som følger i 2016:

Leder: Elisabeth Karlsen
Nestleder: Camilla Veen
Sportslig leder: Eirik Tjørhom
Styremedlemmer: Kyrre Sandven (gjenvalg), Sigrun Kleiv (ny), Trond Kindervåg, Odd Børge Sagland (ny), Sigurd Rønningen (ny) og Edgar Årsland.

Karen Marie Amdal, Espen Johansson og Roar Gabrielsen ble takket av med blomster for sin innsats for IL Brodds styre gjennom flere år.

Årsmøtet besluttet å fortsatt fryse kontingenten og treningsavgiften på 2014-nivå, til tross for at klubben det kommende året står foran tunge økonomiske løft med nytt klubbhus, nytt banedekke på Midjord og annen opprustning av fasilitetene.

Økonomisk ble det lagt fram et overskudd på kroner 177.047,-

Endelig protokoll ligger vedlagt.

Vedlegg:
Last ned denne filen (signert protokoll.pdf)Protokoll2015[Protokoll2015]3190 kB