Torsdag var alle trenere og ledere invitert til samling på Midjord bydelshus. Rundt 40 deltakere var samlet for å snakke og diskutere klubbens sportsplan som var hovedtema for kvelden.  

Hovedmålet med kvelden var dog å samle flest mulig av klubbens trenere og ledere til en sosial samling. Klubbens styre har lenge hatt et ønske om å bli en mer samlende klubb, både hva gjelder det sosiale og det sportslige. I tillegg til litt drøfting rundt sportsplanen fikk trenerne også servert et nyttig foredrag av A-lagets fysioterapeut Sigrun Låg Kleiv som til daglig jobber ved Klinikk for Alle i Sandnes.

Det var bra engasjement og gode diskusjoner rundt sportsplanen, og det er ingen hemmelighet at temaet topping / differensiering engasjerte mange. Og som i resten av fotball-Norge var meningene delte. Konklusjonen var dog at man etterlyste en klar linje både fra klubben og fra NFF.

Klubbens sportsplan (som ligger tilgjengelig her på hjemmesiden under fanen Verktøy) var nok lite kjent blant de fremmøtte da møtet startet. Tre timer seinere var både kjennskap og noe kunnskap på plass. Sportsplanen skal være klubbens veiviser og kjørebok ut mot trenere og ledere i klubben. 

I tillegg ble klubbens nytilsatte trenerutvikler, Rune Larsen (FFO-leder) presentert. Han startet opp arbeidet nå i januar, og målet hans er å få dialog med flest mulig av lagene før sesongstart. Rune skal være en støttespiller og veileder ut mot trenerne i klubben, og vil forhåpentligvis oppholde seg en del på Midjord i lagenes treningstid. Klubben ønsker også at vi skal få utdannet flere trenere gjennom NFF-systemet, og der skal Rune være en viktig bidragsyter i forhold til kompetanseoversikt.

Målet for klubben er å få til flere samlinger utover året, og ut fra tilbakemeldingene virket det som om samlingen var nyttig og samlende som klubb.

PS ! På tampen ble det også opplyst om at klubben skal arrangere sin egen turnering for spillere mellom 6-12 år på Midjord første helgen i juni (4-5.). Dette blir en klubbdugnad. Så kryss av datoene i kalenderen og bli med !