Annette Dahl Wiig er død, 48 år gammel. Et kjærlig, omtenksomt, engasjert og raust menneske er gått bort, etter lang tids kamp mot kreften. Onsdag kveld sovnet hun fredfullt og stille inn med de nærmeste rundt seg.

Idrettslaget Brodd har mistet en av sine mest markante ledere i sin historie. i de seks årene (2004-2009) hun var med som styreleder i fotballavdelingen og deretter i Hovedstyret, satt hun evige og dype spor etter seg. Vi minnes hun var meget overrasket da hun ble spurt om å bli styreleder, men i 2004 ble hun IL Brodds første kvinnelige styreleder.

Annette satte tidlig i gang prosesser for å utvikle Brodd, som dagens ledere har bygget videre på. Brodds sosiale engasjement ble videreutviklet under Annette sin ledelse og det betydde meget for hele Storhaug bydel. Hun uttalte i et intervju i jubileumsboka at dette engasjementet betydde mye for henne. Vennskap på tvers av sosiale og kulturelle forskjell og mangfold og fellesskap var viktig for Annette.

Annette brydde seg lite om fotballresultater og offside. Hun brydde seg om menneskene, og hvordan fotballen (og annen idrett) kunne brukes som sosial arena, for å skape samhold, mestring og møteplasser.

Da Storhaug fikk Idrettshallen sto hun i spissen for å starte nye idrettsgrener. Hallen skulle fylles med barn, unge og voksne fra bydelen, og det ble opprettet både badminton, håndball og innebandy.

Under Annettes lederskap ble Brodd en klubb å regne med, og klubbens anseelse i både fotball-, men også andre miljø, steg kraftig disse årene. Annette ga mye tillit til mennesker med engasjement - og var raus med oppmerksomhet og tilbakemeldinger.

Annette var politisk engasjert, fikk andre Brodd-ledere med seg, og de deltok ofte i det offentlige ordskifte. Hun åpnet manges øyne for levekårsundersøkelsens innhold, og brukte den for alt den var verd. Her satte hun en standard som brukes den dag i dag.

Hun hadde et bydelsengasjement som få andre, og var engasjert i både beboerforeninger, bydelsutvalg og på andre arenaer hvor Storhaug ble diskutert.

Annette prøvde alltid å tone ned sin egen rolle og var flink til å rose, trøste og engasjere andre i styrer og utvalg.

Idrettslaget Brodd har mistet et flott og godt menneske, og tankene våre går til hele hennes familie.

 Jan G. Kristensen