I dag vedtok et enstemmig kommunalstyre for kultur og idrett planene for et nytt garderobe- og klubbhusbygg på Midjord - og understreket at ferdigstillelsen haster. Vi er overlykkelige over at lang tids arbeid endelig har gitt resultater for barn og unge på Storhaug!

Prislappen for Brodds del blir på fire millioner kroner. Det betyr at vi fortsatt har mye arbeid igjen på finansieringsbiten, men styret har der en god plan, og en del av midlene er allerede satt av i tidligere år - og vi er sikre på at klubbens medlemmer og tilhengere vil jobbe hardt for at vi skal få pengene på plass innen overtakelsesdatoen.

Stavanger Eiendom som vil stå for byggingen, har tidligere uttalt at nytt klubbhus kan stå ferdig høsten 2016 om det ikke dukker opp nye skjær i sjøen. En gledens dag!

Vi i Brodd vil spesielt rette en takk til leder av kultur- og idrettsstyret, Sissel Knutsen Hegdal, som til tross for mange humper i veien har hatt et stødig tak på rattet i denne saken, og hele tiden vist forståelse for våre behov - samtidig som også hensynet til kommunens økonomi og andre klubber i byen skal ivaretas.

Knutsen Hegdal sa følgende før vedtaket ble gjort:

- Aller først vil jeg beklage at kommunen har brukt altfor lang tid på denne saken. Det viktigste nå er å gi så mye gass som mulig for å få huset ferdig. Jeg har en entydig beskjed til administrasjonen: Vil ha dette gjort, og det haster!

Her er vedtaket i sin helhet:
1. Stavanger kommune utlyser så raskt som mulig konkurranse om prosjektering og bygging av nytt garderobebygg/klubbhus med inntil 6 garderober på Midjord, med utg.pkt. i allerede innlevert rammesøknad fra IL Brodd.

2. Plassering  av bygg vil være i enden mot parkeringsplass i vest. Stavanger kommune fortsetter som eier av tomten. 

3. Stavanger kommune bygger både klubbhus og garderober. Det benyttes totalentreprise, og bygget vil bli konstruert og prosjektert som en helhetlig bygning.

Stavanger kommune bekoster nødvendig utgifter til arkitekt og  prosjektering. En representant for Brodd deltar i det videre planleggingsarbeidet.

4. Brodd IL betaler et bidrag på kr. 4.000.000 i forbindelse med realisering av nytt klubbhus. Det inngås en betalingsavtale med Brodd IL innen bygget tas i bruk.

5. Stavanger kommune og Brodd IL inngår en sameieavtale om drift og vedlikehold av bygget som helhet.