Den nærmeste tiden skal IL Brodd samle inn gamle telefoner som ikke er i bruk til gjenvinning. For hver telefon vi klarer å samle inn, tjener klubben 30,-. Hør gjerne på din arbeidsplass om du kan få med deg telefoner derfra - og gi dem til Brodd.

Vi kommer mer informasjon om hvordan innsamlingen gjøres, men håper du som Brodd-venn allerede nå kan sikre deg mange mobiler, slik at vi kan få gode inntekter til våre mange lag i barne- og ungdomsavdelingen, og arbeidet med nytt klubbhus.

Husk: En mobil du ikke kan bruke - kan vi bruke!