Brodd eldre har hatt årsmøte med godt fremmøte. Årsberetning og regnskap ble godkjent. Medlemstallet vokser, og det er ca 30 på møtene som nå holdes i Storhaughallen første mandag  i hver måned, unntatt juli, august og september. Einar Bøe som har vært sekretær fra starten takket av.

Det nye styret er avbildet.
F.v. Kjell Jacobsen, gj,valgt nestleder, Jan G Kristensen, gj.v. styreleder, Tor Frafjord, gj.v. kasserer .
B.v.Paul Rege, ny vara, Svein Gunnar Thomassen, gj.v. styremedlem, Odd Inge Årnes, ny sekretær, Tom Torkeldsen, gj.v.styremedlem, Harald Liane, nytt styremedlem.