Flertallspartiene i Stavanger kommune har satt av 16 millioner kroner for å bygge garderobedelen av det nye klubbhuset på Midjord - som hele bydelen skal dra nytte av. Søndag hadde byggekomiteen informasjonsmøte om planene.

Det er kommunen som skal eie og drifte garderobedelen (planlagt i 1.etasje), mens Brodd selv skal eie og drive klubbhusfunksjonene i 2.etasje. Håpet er fortsatt å ha bygget klart innen utgangen av 2015.

Med offentliggjøringen 24.november fra partiene Høyre, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og en gruppe politikere uten eget parti, er det ingen tvil om at garderobedelen er på plass. Politikerne har satt av seks milloner kroner i 2015, og ti millioner i 2016. I tillegg kommer tippemidler. På et møte søndag fortalte Elisabeth Karlsen og Kjetil Andersen i byggekomiteen at klubben selv må finne noen millioner kroner - avhengig av hvilken modell selve byggingen skjer etter.

I utgangspunktet finnes to hovedalternativer:

1) Brodd er byggherre for hele bygget og knytter til seg ulike leverandører innenfor de ulike byggsektorene (ventilasjon, betong, elektronikk, rørleggere osv). Da selges garderobebygget tilbake til kommunen ved ferdigstillelse.
2) Kommunen bygger selv garderobeanlegget, mens Brodd bygger øverste etasje.

Kommunens vurdering av Midjord som lokalisering for ny skole, kan imidlertid sette en bremse på prosjektet. Vi er i dialog med kommunen om dagen for å se på muligheten for å oppføre nytt garderobebygg/klubbhus uavhengig av skoleplanene. I tillegg vil et slik skolebygg også sørge for endringer av plassering av de to banene på Midjord, noe som også må hensynstas i prosessen. Det er kommunen som eier tomten, og sånn sett kan vi ikke gjøre annet enn å avvente kommunale planer, dog i et konstruktivt samarbeid underveis - og samtidig, i den grad det lar seg gjøre, ha fortsatt trøkk på egne planer.

Det er i disse dager sendt ut nabovarsel om prosjektet, og rammesøknad vil bli sendt straks naboenes høringsfrist er ute.

Det ble på allmøtet uttrykt bekymring for at klubbhusprosjektet kan gå utover vår ordinære drift underveis, og derfor foreslått at det i størst mulig grad ble brukt administrative og frivillige ressurser som ikke allerede har en tung arbeidsbyrde i vår ordinære drift. Nytt klubbhus-økonomi bør også skilles ut fra ordinær drift, ble det foreslått.

Det er uansett årsmøtet som må vedta inngåelse av lån, og vi ønsker nå å komme i kontakt med så mange som mulig i klubben som har kompetanse og lyst til å være med i arbeidet med nytt klubbhus framover.

Foreløpig er Elisabeth Karlsen, Kjetil Andersen og Trond Mikkelsen klubbens byggekomité. Litt om dem: Elisabeth er styreleder i klubben, Kjetil er trener/lagleder på Gutter 2003, mens Trond er nestleder. Elisabeth jobber i Kruse Smith, mens Kjetil Andersen driver Base Property. Trond Mikkelsen driver næringsvirksomhet i Stavanger sentrum. Alle tre har barn i Brodds barne- og ungdomsavdeling.

For å kontakte byggkomiteen, kontakt enten Elisabeth eller Kjetil:

Elisabeth Karlsen     934 18 474    Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kjetil Andersen 971 00 999    Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
     


 Her kan du lese mer detaljert om planene våre!