Sportsplanen har som målsetning å fungere som en veileder og retningsgiver for Brodd Fotball og hvor man knytter sammen klubben, spillerenen, trenere og foreldre.

Her finner man retningslinjer for hospitering, organisering av treningene, treningsmengde og lignende. Anbefales lest av alle foreldre - og ledere.

Siste revidering: August 2018.

Vedlegg:
Last ned denne filen (BRODD SPORTSPLAN oppdatert august2018.pdf)Sportsplan revidert august 2018[Sportsplan revidert august 2018]512 kB