Sportsplanen har som målsetning å fungere som en veileder og retningsgiver for Brodd Fotball og hvor man knytter sammen klubben, spillerenen, trenere og foreldre.

Her finner man retningslinjer for hospitering, organisering av treningene, treningsmengde og lignende. Anbefales lest av alle foreldre - og ledere.

Vedlegg:
Last ned denne filen (BRODD SPORTSPLANEN2016.pdf)Sportsplan BRODD FOTBALL 2016-2020[SPORTSPLAN BRODD FOTBALL 2016-2020]1139 kB