Brodd Fotball har en av Stavangers mest populære fritidsordninger etter skoletid – FFO eller IFO – alle dager for barn i barneskolealder. Bli med over 140 andre barn på Midjord og i Storhaughallen mandag – fredag.

Nasjonale undersøkelser viser at halvparten av befolkningen ikke oppfyller de helsemessige anbefalingene om fysisk aktivitet. Ungdata fra 2016 viser at i Stavanger er unge i Storhaug bydel minst fysisk aktive. En usunn og fysisk inaktiv livsstil har ofte sammenheng med oppvekst og levekår tidlig i livsløpet.

Derfor er vi glade for at stadig flere melder sine barn på fotballfritidsordningen eller idrettsfritidsordningen. Fotballfritidsordningen er alle dager mandag – fredag, mens de som ikke vil spille fotball kan delta på idrettsfritidsordningen tirsdager og torsdager.

FFO er et tilbud til de som er glade i fotball, som ønsker å ha det gøy, men som også ønsker kvalitativ oppfølging og videreutvikling. Vi har stor fotballfaglig kompetanse i vår instruktørstab, blant annet er tidligere A-lagstrener Rune Larsen faglig leder, nåværende assistenttrener på A-laget Ali Kilinc er med, det samme er A-lagskaptein Jefferson de Souza og hans visekaptein Petter Olsen Haukali – i tillegg til flere jenter og gutter med fotballerfaring fra Brodd som jobber deltid som instruktører.

A-lagstrener Antonio Martins Silva deltar som instruktør på FFO tirsdager og har eget Silva Ung-akademi fredager for spillere født 2006-2004.

Tilbudet gjelder fra 1 – 7. klasse.

Spillerne blir hentet på skolene Storhaug og Nylund ved skoleslutt. Dette gjelder elever fra 1-3 klasse. Øvrige kommer seg til Midjord for egen maskin. Vårt tilbud er åpent fra klokken 12.30 – 16.30, og vi følger skoleruten for våre åpningsdager.

Telenor Xtra er et  tilbud som har oppstått etter samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Telenor.

Priser for 2018/2019 er som følger:

1 valgfri dag i uken med FFO/IFO              640,- pr måned
2 valgfrie dager i uken med FFO/IFO         1200,- pr måned
3 valgfrie dager i uken med FFO/IFO         1600,- pr måned
4 valgfrie dager i uken med FFO/IFO         1900,- pr måned
5 dager i uken med FFO/IFO:                     2200,- pr måned

Merk at dere bare kan velge to dager IFO. IFO arrangeres tirsdager og torsdager. Det går fint å kombinere deltakelse på IFO med FFO – og omvendt.

1.klasse kan bare velge mandager og onsdager på FFO – og bare torsdager på IFO, altså totalt maks tre dager i uken.

Husk at det gis skattefradrag for deltakelse på FFO og IFO.

I skoleferiene gir vi tilbud om heldagsskoler til egne priser fra kl 0800-1630. Dette gjelder bare første uken etter skoleslutt og to siste ukene før skolestart.

Påmelding og eventuelle spørsmål henvendes til ansvarlig på Telenor Xtra, Rune Larsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Han kan blant annet tilpasse påmeldingsdager til dager hvor andre klassekamerater går.

For mer info, se her: FFO       IFO